اخبار اخبار

14:10
20 آذر 1397

حضور سوره مهر در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت

شصت و دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب‌ بیروت در حالی در حال برگزاری است که انتشارات سوره مهر با آثار ترجمه شده خود به زبان عربی از جمله کتاب‌های «دا»، «پایی که جا ماند»، «نورالدین پسر ایران»، «گلستان یازدهم»، «دختر شینا»، «هدایت سوم»، «لشکر خوبان»، «کوچه نقاش‌ها»، «آن بیست و سه نفر» و ... در این دوره از نمایشگاه حاضر شده است.

به گزارش پایگاه خبری سوره مهر، شصت و دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب‌ بیروت از ۶ تا ۱7 دسامبر ۲۰۱۸  (15 تا 26 آذرماه) در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی بیروت (BIEL) در بخش تجاری شهر بیروت در حال برگزاری است.

انتشارات سوره مهر با آثار ترجمه شده خود به زبان عربی از جمله کتاب‌های «دا»، «پایی که جا ماند»، «نورالدین پسر ایران»، «گلستان یازدهم»، «دختر شینا»، «هدایت سوم»، «لشکر خوبان»، «کوچه نقاش‌ها»، «آن بیست و سه نفر» و ... در غرفه ایران حاضر شده است.

باشگاه فرهنگی و اتحادیه ناشران لبنان سازماندهی و برگزاری این نمایشگاه را عهده‌دار است.

گفتنی است نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت تا ۱7 دسامبر ادامه خواهد داشت.