اخبار اخبار

12:54
6 دی 1383

نقد و بررسی کتاب بازنویسی فیلمنامه

خلق فیلمنامه شایسته در قالب بازنویسی

حیدر ایمنی
عنوان کتاب : بازنویسی فیلمنامه
ناشر : انتشارات سوره مهر
275 صفحه ، 2200 نسخه ، 1383
حیدر ایمنی عنوان کتاب : بازنویسی فیلمنامه ناشر : انتشارات سوره مهر 275 صفحه ، 2200 نسخه ، 1383 کتاب بازنویسی فیلمنامه نوشته لیندا سیگر و ترجمه عباس اکبری ، پیرامون اصول و اسلوب بازنویسی فیلمنامه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. که در این کتاب با روشهای صحیح بازنویسی آشنا می شویم. لیندا سیگر معتقد است خیلی ها فیلمنامه خوب با داستانی جذاب و شخصیت های به یادماندنی می نویسند ، اما فیلمنامه شایسته کم است. او تبدیل فیلمنامه خوب به فیلمنامه شایسته را مستلزم داشتن ترکیبی از مهارت ها در کنار هم می داند. در حقیقت نویسنده نیاز دارد که رویکرد تازه ای به موضوع داشته باشد و لازم است دیدگاه اش اصیل ، منحصر به فرد و خلاق باشد. نویسنده باید ساختار را بشناسد و بداند که چگونه داستانی را جاری کند تا مفهوم داشته باشد. بسیاری از فیلم ها به دلایل ساختاری با شکست مواجه می شوند. در مروری بر نقد فیلم ها مشاهده می شود که بندرت از بازیگری ، کارگردانی یا حتی موضوع فیلم انتقاد شده است. معمولاً نقدها به انتقاد از ساختار می پردازد. از قبیل خط داستانی نامشخص ، شخصیت هایی با انگیزه ضعیف ، طرح های فرعی پریشان ، شخصیت های زیاد و بی هدف در داستان ، پایانی که با شروع جور نیست که موجب سوال های بی پاسخ فراوان در پایان می شود. این مشکلات راه حل دارند و تمامی آنها را می توان در مرحله بازنویسی برطرف نمود تا به هدف مطلوب و ایده آل خود یعنی فیلمنامه شایسته دست یابیم. اثر فوق درباره مفاهیمی صحبت می کند که سعی دارد فیلمنامه را کارآمدتر سازد. شایسته و کارآمد کردن یک فیلمنامه خوب یک روند است. روندی که طی آن حرفه نویسندگی و هنر نگارش با یکدیگر سینما را خلق می کنند. کتاب بازنویسی فیلمنامه در 4 بخش و سیزده فصل توسط لیندا سیگر تهیه و تدوین شده است. کتاب با مقدمه ای از نویسنده آغاز می شود که درآن از اهمیت کاربرد بازنویسی در فیلمنامه صحبت شده است. بخش اول کتاب تحت عنوان ساختار داستان شامل شش فصل است. که در آن به جمع آوری ایده ها و آغاز و شکل گیری فکر اولیه به ذهن است . با جمع آوری ایده ها ، استفاده از روش کارتی ( نوشتن فکرهای اولیه و تکه تکه به ذهن و ثبت بر روی کارت ) که برای شروع روند خلاقیت ، از کارت های رنگی استفاده می شود. همچنین تهیه خلاصه ای از داستان ، نوشتن یادداشت روزانه در مواقعی که نوشتن خلاصه داستان کارآمد نباشد ، به کار می رود. یا از طریق نوشتن فیلمنامه که گاهی ایده ها به طور کامل و تر وتمیز به سراغ نویسنده می آیند که در این صورت باید سریعاً اقدام به نوشتن نماید. همچنین ، در مورد اینکه چرا به ساختار سه پرده ای نیازمندیم و با آن چه باید کرد؟ در ساختار سه پرده ای ، نویسنده توضیح می دهد که تمامیت فیلمنامه مهم و حائز اهمیت است. بازنویسی روندی است که هم نیازمند یک نظر کلی و هم توجه بسیار زیاد به جزئیات است. روند بازنویسی مانند فیلمنامه دارای شروع ، میان و پایان است. در فصل سوم به کارکرد طرح فرعی می پردازد. نویسنده معتقد است طرح فرعی خوب روی طرح اصلی تاثیر می گذارد و غالباً جهت آن را عوض می کند. طرح فرعی خوب نه تنها روی داستان تاثیر می گذارد بلکه در طرح اصلی تنیده می شود. در حقیقت طرح اصلی و فرعی به یکدیگر مربوط هستند. فصل چهارم در مورد چگونگی تداوم بخشیدن به حرکت پرده دوم سخن می گوید. در این فصل از نیروی انتقال فیلمنامه و منتهی شدن صحنه ای به صحنه دیگر صحبت می کند. فصل پنجم از خلق صحنه و ایده یا فکر اولیه صحنه صحبت می کند. فصل ششم کتاب به بحث خلق فیلمنامه منسجم می پردازد . خالق اثر معتقد است همچنانکه هر قالب هنری معطوف به حسی از وحدت است سینما نیز به حسی از وحدت و انسجام نیاز دارد . فیلمنامه با استفاده از پیشگویی و نتیجه گیری ، نقش، مایه ، تکرارو تضاد به انسجام می رسد . بخش دوم کتاب به بحث پرورش فکر پرداخته است و در فصل هفتم و هشتم به مبحث تجاری کردن فیلمنامه و خلق اسطوره می پردازدبخش سوم تحت عنوان شخصیت پردازی که درفصل نهم از انگیزه تا هدف به پیداکردن ستون فقرات شخصیت های داستان می پردازد . در فصل دهم به دنبال پیدا کردن کشمکش می باشد. آنچه که مدیر تولید همیشه مطرح می کند که ( کشمکش ندارد ) لیندا سیگر در کتاب بازنویسی فیلمنامه می گوید: کشمکش وقتی مطرح می شود که دو شخصیت به طور همزمان اهداف کاملاً مخالفی داشته باشند. یکی از شخصیت ها می برد و دیگری می بازد. در طی مسیر داستان ، ما جنگ قهرمان و ضد قهرمان را برای دستیابی به هدف های خود ، تماشا می کنیم . شخصیت های دیگر با آن ها وارد این کشمکش می شوند و در صحنه های خاص کشمکش های مبتنی بررابطه خلق می کنند. فصل یازدهم بازنویسی فیلمنامه از خلق شخصیت های چند بعدی و فصل دوازدهم از کارکردهای شخصیت سخن می گوید. بخش چهارم کتاب تحت عنوان بررسی ویژه در فصل سیزدهم خود در راه ربودن جایزه اسکار: به بررسی ویژه بازنویسی فیلمنامه شاهد می پردازد. هر فیلمنامه از ابتدای نوشتن تا فروش و تبدیل شدن به فیلم با موانع زیادی مواجه می شود که به نظر می رسد زمان متوسط برای رسیدن به نتیجه فیلمنامه کارآمد حدود پنج سال باشد. در این راستا نویسنده حرفه ای نیز که چندین کارت شناسایی خوب خلق کرد که گواه استعداد نویسندگی اش است. باید راه فروش اثرش را بداند. که در این فصل فیلمنامه شاهد مورد بررسی قرار گرفته است . لیندا سیگر در تهیه و نگارش این کتاب قصد دارد تا بگوید که برای رسیدن به یک فیلمنامه شایسته و کارآمد نیاز مند به بازنویسی هستیم. برای فروش یک فیلمنامه نیازمند داشتن اثری خوب هستیم. که تمامی اینها را در کتاب خود مفصلاً توضیح داده است. در این کتاب به اهمیت بازنویسی در هر فیلمنامه تاکید می شود و در کنار آن سعی در شناسایی اصول و اسلوب صحیح بازنویسی شده است. هر فیلمنامه توسط بازنویسی کامل و شایسته می گردد. در حقیقت بیش از هر نوشته ای – بازنویسی است که فیلمنامه خوب را به فیلمنامه ای شایسته تبدیل می کند. نه نوشتن اولیه آن فیلمنامه. فیلمنامه پس از نوشتن اولیه و درست نویسنده با رعایت اصول کلی در بازنویسی و تجزیه و تحلیل فیلمنامه می تواند بیانی دراماتیک و گیرا را پرورش دهد. فیلمنامه اولین بار توسط جرقه های ایده یا فکر اولیه ایجاد می شود و توسط روند بازنئیسی هدایت و همراهی می گردد. بدین شکل که نسخه اول فیلمنامه تهیه می شود و بعد از طریق نظرات بعدی و کارشناسانه تصحیح وبازنویسی می شود . نکته قابل توجه در بازنویسی این است که کدام مطلب را باید بازنویسی نمود. چراکه برخی موارد در بازنویسی مجدد نه تنها منجر به ایجاد فیلمنامه مدنظر نمی شود بلکه در بازنویسی مجدد موارد درست نیز نابود می گردد. پس اصل اول در بازنویسی یک فیلمنامه تشخیص دادن مطالبی است که نیاز به بازنویسی دارد. شاید تصور شود راه حل این مشکل بازنویسی نکردن باشد ، اما باید گوشزد کرد که راه حل این مشکل بازنویسی آنچه و آن قسمتی است که در فیلمنامه درست کار نمی کند. بازنویسی کردن به معنی دست کاری کلی فیلمنامه نیست ، بلکه به معنی دست کاری و تصحیح چیزی است که در فیلمنامه درست کار نمی کند . استفاده و کاربرد دیگر بازنویسی به معنی ارائه پیشنهادات به جا برای هدایت و راهبری یک فیلمنامه در مسیر درست است. درباره فیلمنامه نویسی کتابهای بسیاری منتشر شده است که در میان آنها کتاب بازنویسی فیلمنامه نوشته لیندا سیگر جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. عباس اکبری مترجم کتاب بازنویسی فیلمنامه علاوه بر تدریس در دانشگاههای مختلف در زمینه ترجمه و نگارش فیلمنامه نیز فعالیت می کند . بعضی از آثاروی عبارت از: فیلمنامه های کوتاه : - همه پدربزرگ ها قصه دوست دارند ( ساخته کریم هاتفی نیا – 1367) - ماهی (ساخته شباب مستعدد- 1374) - سفر (ساخته رضاشانه ساز -1369) ترجمه ها : - روند فیلمنامه نویسی ( رابرت برمن ) - چگونه در21 روز فیلمنامه بنویسیم ( ویکی کینگ ) و ...

متن خبر
ارسال به دوستان

ارسال به دوستان

نظرات نظرات
0 نظر ثبت شده
اولین نظر را شما ارسال کنید.
نظرات ارسال نظر
بستن
نام و نام خانوادگی  * حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
پست الکترونیکی پست الکترونیکی وارد شده صحیح نیست.
وب سایت URL وارد شده صحیح نیست.
متن نظر  * متن نظر خالی است.

بستن