کتاب معرفی کتاب

کتاب مهر(1)

به کوشش: کارگاه قصه و رمان

کتاب مهر، مجموعه داستان کوتاه جوانان است که در یک مقدمه و 27 داستان به چاپ رسیده است. محتوای داستانها متفاوت و متنوع بوده و از هر دری سخن رفته است...

تعداد صفحات: 162

شابک: 4ـ 021 ـ 506 ـ 964

نوبت چاپ: اول 1384

قیمت: ریال

شمارگان: 2200

با سوژه‌‌های گوناگون و خیالات زیبای جوانی از طبیعت و واقعیتهای اجتماعی که آنان را به صورت آشکار و نهان دربرگرفته‌اند. نحوة پرداخت، ساختار داستانها بیشتر روایی و به صورت سیال، اداء شده‌اند. کتاب مهر(1) که سالانه در یک جلد، از سوی کارگاه قصه و رمان، حوزة هنری منتشر می‌شود اولین آن است. مرکز آفرینشهای ادبی استانهای حوزه هنری، گزیده‌ای از آثار را پس از بررسی اولیه و جمع‌آوری، در اختیار کارگاه قصه و رمان قرار می‌دهد که پس از بررسی به صورت گزینشی چاپ می‌شود. «بعدازظهر همة جمعه‌ها» منتخب از چهارصد اثر رسیده به دبیرخانه است که پس از بررسی و گزینش، 27 اثر ـ داستان منتخب به چاپ سپرده شده است. کتاب مهر(1) مصرف داستان‌نویسان مستعد و توانای جوان کشور است که نمایانگر حاصل تلاش هنرمندانه و خلوت اندیشه و نوع نگاه آنان به زندگی و انسان در عرصة داستان کوتاه است. بعدازظهر همة جمعه‌ها، که اسم کتاب از آن انتخاب شده است، نمونه کامل از اکثر داستانهای کوتاه کتاب است. زنان و مردانی دور از دغدغه مرگ و مرگ‌اندیشی در ویلا نشسته با هم گپ می‌زنند. که سر و کله فامیل فوت‌شده‌شان که سالهاست مرده است با سرفه‌های کشدار پدیدار می‌شود. می‌گویند او نمرده است و هرگز نمی‌میرد، شبه مرگ، آنان را سایه به سایه دنبال می‌کند. همواره ناظر رفتارها و گفتار آنهاست. پایان این داستان چنین تمام می‌شود. طبق این روایت، او صد سال پس از این ماجرا همچنان گاهی آن حوالی دیده شده است؛ شاید این طوری بد شد و البته نویسنده معتقد است که به هر حال جهان به کسی نیاز دارد تا عصرها آب دهنش را روی زمین تف کند.

افزودن به سبد خرید
932


بستن