کتاب معرفی کتاب


آیین های نمایشی زمستانی در ایران

تعداد صفحات: 172

قطع: رقعی

شابک: 9786000322212

نوبت چاپ: اول

قیمت: 320,000 ریال

شمارگان: 1250

روانشناسان و جامعه شناسان از اصطلاح آیین و مناسک بسیار
استفاده می کنند. در واقع، آیین ها و مناسک اجتماعی از مقولة آداب و
رسوم تشریفاتی جامعه اند. البته اینگونه تشریفات بسیار مهم است و
قدرت و اصالت دارد. اگر این تشریفات رسمی جزء آداب و رسوم و
سنت های مذهبی و اجتماعی باشند، آیین خوانده می شوند.
برخی متفکران متذکر شده اند آیین در واقع نوعی مراسم تشریفاتی
است که مرتب تکرار می شود. این آیین ها سرشار از نماد
هستند. نمادها آیین را پربار می کنند. البته آیین ها نیز ب نمادها شکل
می دهند. در واقع، این دو در تکمیل یکدیگر نقش اساسی دارند.
نماد را نشانه، علامت، رمز، اشاره، نشانی، و نمونه معنی کرده اند.
در زبان فارسی نیز آیین نمایندة حرکات و سمبل ها در زندگی انسان
و سرشار از نمادهای شناخته شده. البته، بارزترین نظام نمادی
انسان زبان اوست که تأثیر فراوان بر فرهنگ می گذارد.

افزودن به سبد خرید
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
3168بستن