کتاب معرفی کتاب


امام امین

تعداد صفحات: 168

قطع: رقعی

شابک: 978-600-175-811-9

نوبت چاپ: اول 98

قیمت: 230,000 ریال

شمارگان: 1250

 

برشی از کتاب امام امین :

آهسته گفت: ‘پس نمیخواهی برای بیرون آمدن خود از این سیاهچال چارهای کنی؟ پسرعمویت هارون به من گفته است که سوگند خورده تو را رها نکند؛ مگر آنکه از او طلب عفو و بخشایش کنی. حتی اگر نزد وزیرش یحیی برمکی نیز اقرار به گناه و تقاضای بخشش کنی، به اندازهای که خلیفه پشت بر قسم خویش نکرده باشد، عذرت را خواهد پذیرفت و رهایت خواهد کرد.’ » دقایقی به سکوت گذشت. انتظار از چشمان مسیب بن زهیر میبارید. دستان امام را در دست گرفت و گفت: «خوب، شما در جواب او چه گفتید؟ » امام سر به آسمان بلند کرد و بهآرامی گفت: «به او گفتم:‘چند روزی بیشتر تا اجلم باقی نمانده است. به هارون بگو هر روز که تو به عیش و عشرت میگذرانی، بر من به رنج و سختی میگذرد. ین روزها به هر شکل تمام خواهد شد. بهزودی خبر وفات من به تو میرسد و تو در فردای قیامت، در پیشگاه عدل الهی، بر زمین زانو میزنی، و آنگاه معلوم میشود ظالم و ستمگر کیست.’

افزودن به سبد خرید
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
3114بستن