کتاب معرفی کتاب


دهم فروردین جلد اول

تعداد صفحات: 752

شابک: 9786000318918

نوبت چاپ: اول

قیمت: 900,000 ریال

شمارگان: 1250

به زودی

فرمان حضرت امام خمینی
«نهضت را ثبت کنید تا سرمشق جوامع و نسل های آینده گردد .»
لازم است برای بیداری نسل های آینده و جلوگیری از غلط نویسی مغرضان، نویسندگان
متعهد با دقت تمام به بررسی دقیق تاریخ این نهضت اسلامی بپردازند، و قیام ها و تظاهرات
مسلمین ایران را در شهرستان های مختلف با تاریخ و انگیزه آن ثبت نمایند تا مطالب
اسلامی و نهضت روحانیت سرمشق جوامع و نسل های آینده شود، ما که هنوز در قید
حیات هستیم و مسائل جاری ایران را که در پیش چشم همه ما به روشنی اتفاق افتاده
است دنبال می کنیم، فرصت طلبان و منفعت پیشگانی را می بینیم که با قلم و بیان بدون
هراس از هرگونه رسوایی، مسائل دینی و نهضت اسلامی را برخلاف واقع جلوه می دهند
و به حکم مخالفت با اساس نمی خواهند واقعیت را تصدیق کنند و قدرت اسلام را
نمی توانند ببینند، و شکی نیست که این نوشته جات بی اساس به اسم تاریخ در نسل های
آینده آثار بسیار ناگواری دارد. از این جهت، روشن شدن مبارزات اصیل اسلامی در ایران
از ابتدای انعقاد نطفه اش تاکنون و رویدادهایی که در آینده اتفاق می افتد از مسائل مهمی
است که باید نویسندگان و علمای متفکر و متعهد بدان بپردازند. درست آنچه را امروز برای
ما روشن و واضح است برای نسل های آینده مبهم می باشد؛ و تاریخ، روشنگر نسل های
آینده است، و از امروز قلم های مسموم در صدد تحریف واقعیات هستند، باید نویسندگان
امین این قلم ها را بشکنند.
(پیام امام خمینی به ملت ایران. 5 مرداد 1357  21 شعبان 1398)

افزودن به سبد خرید
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
3112بستن