کتاب معرفی کتاب


ناجی نیروها

این کتاب زندگینامه یکی از بزرگترین فرماندهان دفاع مقدس است . جواد دل آذر یکی از شاخص ترین فرمانده هایی جنگ از شهر قم بود . این کتاب فتح بابی است برای انتشار زندگینامه فرماندهان شهر قم.

تعداد صفحات: 88

شابک: 978-600-03-1762-1

نوبت چاپ: اول ۹۷

قیمت: 120,000 ریال

شمارگان: 1250

برشی از کتاب ناجی نیروها :

وضع منطقه را که تثبیت کرده بود به نیروهای اطرافش گفته بود این چند روزه فرصت نشده یک نماز دل چسب بخوانم . دستور داده بود همه تسلیحات نیمه سنگین اطرافش را برچیده بودند  عادت داشت همیشه اطراف خود آنها را داشته باشد . مغربش را تمام کرده بود و موقع نماز عشا همین که رفته بود به سجده خمپاره ای آمده بود سراغش رادیو عراق چقدر شادی کرده بود بعد از شهادتش رادیو منافقین اعلام کرده بود به حساب جواد  دل آذر رسیدیم!

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2991بستن