کتاب معرفی کتاب

چریک پیر

تعداد صفحات: 388

شابک: 978-600-03-2792-7

نوبت چاپ: اول 97

قیمت: 400,000 ریال

شمارگان: 1250

راوی کتاب آقای «جهان آرا» از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ، لشکر 77 خراسان هستند که از سال 1358 وارد غائله ی کردستان شدند و بلافاصله وارد دفاع مقدس شدند و تا سال 1370 در مناطق عملیاتی جنوب حضور داشتند . کتاب حاوی اطلاعات بکر و دست اول از روزهای آغازین دفاع مقدس هست که خواننده را به شگفتی وا می دارد. خاطرات یک ارتش برای اولین بار هست که توسط دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری به چاپ می رسد.

برشی از کتاب چریک پیر :

نادرنیا ، از کرمانشاه به منطقه آمده ، و آن شب که کماندوهای عراقی حمله کرده بودند ، در بین شبیخون خورده ها بود . همان طور که ایستاده بودم و به مجروح عراقی چشم دوخته بودم ، ناگهان او را دیدم که خم شد و شروع کرد به مکیدن خون گلوی کماندوی مجروح عراقی !
به عزیزالله یاری گفتم : عزیز ، نگاه کن ؛ دارد خون یارو را می خورد!
رفتیم جلو و گفتیم : چه کار می کنی ؟
فریاد می زد و میگفت : صدام خونت را می خورم!
بعد ناگهان روی سینه ی آن عراقی نشست و خرخره اش را جوید.
من و الله یاری ، نادرنیا را از روی عراقی کشیدیم پایین ، خیلی عصبانی بود مرتب می گفت : ولم کنید. این خود صدام است ، و من باید او را بکشم ! حیف است این متجاوزین با گلوله کشته شوند ! باید گلوی این ها را با دندان جوید !
سرگرد حسابی قاتی کرده بود و ... ! (ص 53  کتاب )

افزودن به سبد خرید
2966


بستن