کتاب معرفی کتاب


ستاره های نبرد هوایی - جلد سوم

تعداد صفحات: 640

قطع: رقعی

شابک: 978-600-03-0223-8

نوبت چاپ: اول

قیمت: 500,000 ریال

شمارگان: 2500

از متن مقدمه کتاب :

شکر و سپاس ایزد منان را که یاریم داد جلد سوم این مجموعه را نیز با همة مشکلات و گرفتاریها، از گرفتار یهای شخصی گرفته تا گرانیِ ارز و نبود کاغذ، در ویترین فروش ببینم. بازخوردهای دریافت شده از مخاطبان جلد اول و دوم نشانة آن است که قشر چشمگیری از جامعة مطالعه گر نه تنها انتظار جلدهای بعدی را دارند، بلکه خواستار تسریع در نشر ادامة ستار ه های نبرد هوایی هستند. زیرا دریافته اند که فرصت جمع آوری آثار سالهای دفاع مقدس محدود است و با گذشت زمان محدودتر نیز می شود. در سه سال گذشته دست تقدیر ۲۵ نفر از خلبان های دوران جنگ تحمیلی را از ملت ایران گرفت و بیشتر آنها با خاطرات ارزشمندشان زیر خاک مدفون شدند؛ گرچه این گروه قطر ه ای از دریای رزمندگان و تأثیرگذاران سالهای دفاع مقدس بودند. سال ۱۳۹۳ نیز حکم یک سونامیِ مرگ را برای خلبان های سال های مبارزه با بعثیون داشت. در صد روز اولِ سال یازده خلبان (تا ۲۵ بهمن شانزده نفر) دیگر جان به جان آفرین تسلیم کردند که با دو سه نفر از آنها مصاحبة کوتاهی برای گردآوری اطلاعات مجموعة ستاره های نبرد هوایی انجام شده بود.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2760بستن