کتاب معرفی کتاب


باد سرخ

کتاب باد سرخ یکی از کتاب های مجموعه ی "قصه های دریا " است. موضوع این کتاب درباره امیر دریادار عرشه ناصر سرنوشت است.

تاریخ نشر: بهمن 1396

تعداد صفحات: 119

شابک: 9786000317560

نوبت چاپ: چاپ اول

قیمت: 110,000 ریال

شمارگان: 1110

از کتاب :
توی هوا تاب می‏خورد ... تاب می‏خورد و می‏رفت بالا ... بالا، بالا، بالاتر ... انگار که همة فیروزه‏ای دریا زیر پاهایش بود. چند متر بیشتر نمانده بود تا بالا. صدای بال هلی‏کوپتر و بدتر از آن باد سردی که از چرخش بال‏هایش سمت او می‏ آمد تا مغز استخوانش را می‏ سوزاند؛ طوری که یک لحظه حس کرد از تو یخ می‏زند. حتی نفسش قطع شده بود یا این‏طور خیال کرد. انگاری خون توی رگ‏ هایش نمی‏ چرخید. طناب از دور کمرش رها شد. نمی‏ دانست فاصلة هلی‏کوپتر از سطح دریا چقدر است؛ ده متر، پانزده متر، ... اما، همان‏طور که توی آسمان پایین می‏رفت، تصویر هلی‏کوپتر را می‏دید که جلوی صورتش کش می‏ آمد. بعد، آرام، خیلی آرام، پایین رفت. اما، نزدیک سطح دریا یکهو حرکتش تند شد. پایین رفت و با سرعت و محکم افتاد توی آب. مثل تیری که از چلة کمان رها شده باشد توی آب فرو می‏رفت. بدنش هی سنگین می‏شد؛ سنگین و سنگین‏ تر. چشم‏ها جایی را نمی‏دید و آن دورها صدای شیون یک زن می‏ آمد؛ یک زن جوان که صدایش مثل هوهوی باد می‏ پیچید توی سر او.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2652



بستن