کتاب معرفی کتاب

خمپاره های نقلی (دار و دسته دارعلی)

کتاب خمپاره های نقلی یکی از کتاب های مجموعه طنز دفاع مقدس دارو دسته دار علی به نویسندگی اکبر صحرایی و تصویرگری مسعود کشمیری است که برای نوجوانان نوشته شده است. کتاب از زبان دارعلی از اتفاقات بامزه جبهه نقل میشود.

تاریخ نشر: دی 1395

تعداد صفحات: 190

قطع: رقعی

شابک: 1- 565- 175- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 160,000 ریال

شمارگان: 2500

از کتاب :

توی میدان تیر ، گل ایاز ، پیرمرد زهوار در رفته تحمیلی دسته یکم ، هرچه با اسلحه تیر قلقگیری می اندازد به سمت سیبل ، تیرها به همه جای عالم می خورد ، غیر از سیبل مشکی و بزرگ تیراندازی.
نوبت به شلیک تیرهای اصلی که می رسد، میروم و زیر سیبل گل ایاز چهارزانو مینیشینم .فرمانده مرتضی مبهوت خودش را به من می رساندو تشر میزند :" از جونت سیر شدی دارعلی؟ چرا رفتی زیر سیبل گل ایاز نشستی ؟"
لبخند کشداری تحویل مرتضی می دهم و می گویم : " بر عکس با تیر اندازی گل ایاز ، هیچ جا امن تر از سیبل نیست قربون"

 

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2551


بستن