کتاب معرفی کتاب


کتاب گویای هی یو

گوینده: سعید ابوطالب

تاریخ نشر: تیر 1396

نوبت چاپ: اول

قیمت: 100,000 ریال

شمارگان: 1000

خاطرات سعید ابوطالب از زندان آمریکایی ها در عراق

 

2545بستن