کتاب معرفی کتاب

دختر کوهستان (رمان)

رمان دختر کوهستان به قلم سید هاشم حسینی رمانی تاریخی است که روایتگر روزهای جدایی قفقاز و داغستان از ایران است. کتاب دختر کوهستان در قالبی داستان گونه به قیام مردم قفقاز و داغستان به رهبری شیخ شامل و انقلاب بلشکویکی و روزهای پس از جدایی میپردازد

تاریخ نشر: اردیبهشت 1396

تعداد صفحات: 584

شابک: 3- 0273- 03- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 230,000 ریال

شمارگان: 2500

از کتاب :

باور نمی کردم شهاب الدین زنده شده باشد و با من حرف بزند شکمم آزارم میداد .
شهاب الدین فهمیده بود که من حامله هستم . از سرخای پرسیده بود و فهمیده بود که من شوهر دارم .همه چیز را راجع به من و بچه هایمان میدانست . از شرم می لرزیدم .از نگاه او عرق میکردم و له میشدم .او حرف میزد و من اشک می ریختم.
_ پرسید : حال بچه ها خوب است ؟
_سر تکان دادم.
_گفت : نمیدانستم چشم های سرخای این طور شده.
_گفت که در آن مدت کجا بوده و چه اتفاقی برایش افتاده .گفت خیلی دنبالتان گشتم.
آن روز که با شیخ شامیل رفتم، روس ها ما را دنبال کردند و نتوانستم برگردم.همه جا دنبال ما بودند و فراری بودیم .بعد از اسارت شامیل ، همراه عده ای از مجاهدان فراری بودیم .شنیده بودم که چه بر سر خانقاه سبز و اقوامم آمده.تا اینکه یک بار به آنجا برگشتم و از نزدیک ویرانه ها را دیدم. فکر کردم شما هم مثل بقیه مردم شهید شدید....

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2496


بستن