کتاب معرفی کتاب

او نگاهش را به ارث گذاشت

زندگی نامه داستانی سر لشکر شهید حسن آب شناسان جلد 28 از مجموعه قصه فرماندهان

تاریخ نشر: آذر 1395

تعداد صفحات: 139

شابک: 0- 216- 03- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 50,000 ریال

شمارگان: 1100

2454
2454