کتاب معرفی کتاب

شتری که با وفا بود (مجموعه با ادب چون)

داستان مخصوص کودکان- عنایت امام چهارم شیعیان حضرت علی بن الحسین علیه السلام.

تاریخ نشر: شهریور 1394

تعداد صفحات: 35

شابک: 1- 875- 175- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 120,000 ریال

شمارگان: 5000

این مجموعه به زبانی کودکانه مفاهیم جدی و عمیق را در قالب داستان به کودکان عرضه می کند. آشنا کردن کودکان با معارف اهل بیت علیه السلام

برشی از کتاب شتری که با وفا بود

روزی از روزها  شتر ناگهان آرام شد و بی قرار دور خودش چرخید . سراسیمه سرش را به زمین می کوبید و ناله می کرد . دهانش کف کرده بود . شتربان پیر ترسید. تا آن هنگام شتر را به این حال ندیده بود جلو رفت و خواست آرام اش کند اما شتر به حال خود نبود . خیلی  بی قرار بود .شتربان خواست افسار شتر را در دست بگیرد اما نشد .شتر فرار کرد و شتربان پیر را دنبال خود کشاند.
شتربان پیر با پای لنگ دوید دنبال تر .او هنوز نمی دانست برای شتر چه اتفاقی افتاده! هر چه می کرد که جلو رفتن شتر را بگیرد. نمی شد . عاقبت دنبال او به راه افتاد . با تعجب دید که شتر به طرف شهر می رود . با خود گفت : او دارد به مدینه می رود ! و با تعجب در پی اش دوید.
هرچه به مدینه نزدیک تر می شدند. بی قراری شتر بیشتر می شد. مدام سرش را به این طرف و آن طرف می چرخاند و گاه محکم بر زمین می کوبید.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2333


بستن