کتاب معرفی کتاب

شیری که سلام کرد (مجموعه با ادب چون)

داستان مخصوص کودکان- عنایت امام علی علیه اسلام

تاریخ نشر: شهریور 1394

تعداد صفحات: 35

شابک: 5- 877- 175- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 120,000 ریال

شمارگان: 5000

این مجموعه به زبان کودکانه مفاهیم جدی و عمیقی را در قالب داستان به کودکان عرضه می کند.آشنا کردن کودکان با معارف اهل بیت علیه السلام هدف این مجموعه است.

برشی از کتاب شیری که سلام کرد :

اسب جویریه دوباره شیهه کشید .پا بر زمین کوبید و در جایش ایستاد . اسب امام هم لحظه ای ایستاد و او هم شیهه کشید . عقب عقب رفت خواست به داخل نیزار بیفتد که امام افسار را کشید . اسب خود را عقب کشید . ایستاد دهانش کف کرده بود.
جویریه هاج و واج به اطراف نگاه می کرد . شالش را دور سر بست . اسب ها با هم شیهه کشیدند . ‍ا بر زمین کوبیدند .جویریه ُ گوش تیز کرد ُ ناگهان از لابه لای درختان انبوه و نیزار صدای غرشی شنیدند. وحشت زده به امام نگاه کرد . امام خون سرد بود .
جویریه باز گوش هایش را تیز کرد با چشم های باز به اطراف نگاه کرد . ناگهان از وحشت فریاد کشید . اسبش ترسیده بود می خواست رم کند . می خواست جویریه را به زمین بیندازد.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2331


بستن