کتاب معرفی کتاب

قلب قلب آب ماهی و قلاب

مجموعه قصه نمایش کودکان داستان های کهن همچون کلیکه و دمنه منظوم است.

تاریخ نشر: دی 1393

تعداد صفحات: 27

شابک: 8- 623- 175- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 100,000 ریال

شمارگان: 5000

قلب قلب آب ماهی و قلاب جلد پنجم از مجموعه قصه نمایش کودکان است.

از کتاب :

به به به آبیه رنگ آسمون
گرم و قشنگه خونمون

قلپ قلپ آب می خوریم
نسیم و آفتاب می خوریم

رو موجا پارو می زنیم
کف ها رو جارو می زنیم

همراه بچّه ماهی ها
شالاپ شولوپ می ریم شنا

 

 

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2218


بستن