کتاب معرفی کتاب

روز خدا - تسخیر لانه جاسوسی

تاریخ نشر: خرداد 1391

تعداد صفحات: 335

شابک: 6-292-175-600-978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 120,000 ریال

شمارگان: 2500

 

این کتاب شرح حوادث و رخدادهای نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی پرداخته، هرچند اثر اولیه شامل اطلاعات مطبوعات و تحقیقات نویسنده محترم بوده و حجمی حدود چهار هزار برگ را شامل می شده است ولیکن در کتاب حاضر سعی شده است خاطرات و روزشمار آن حماسه ماندگار از متن مطالب استخراج شود.

1953


بستن