کتاب معرفی کتاب

آشنایی با آرای متفکران درباره هنر - جلد پنجم

کتاب حاضر به بررسی آرای متفکران جدید مدرن و پست‌مدرن می‌پردازد. این کتاب در دوازده فصل با عناوین: فرهنگ اومانیستی هنر جدید، آغاز فلسفه هنر جدید و . . . تهیه شده، همچنین در مطلبی کوتاه با عنوان هنر منجی به تشریح کارکرد هنر به عنوان منادی گشایش در عصر تجلی قدسیان در عصر ما پرداخته است.

تاریخ نشر: آبان 1390

تعداد صفحات: 599

قطع: رقعی

شابک: 978-600-175-183-7

نوبت چاپ: سوم

قیمت: 99,000 ریال

شمارگان: 2500

کتاب با بهره گیری از منابع متعدد علمی نگاشته شده و در بخشی مستقل در پایان آن یادداشتها و حواشی هر فصل آورده شده است.در همین بخش نیز ارجاعات لازم به منابع برای مطالعه بیشتر و استناد مطالب آورده است.
درقسمتی از کتاب می خوانیم: « ... شاید هیچ گاه این چنین هنر به سوی شخصی وفردی شدن نرفته وابهام وبی معنایی بر آن سیطره نیافته باشد.رازگونگی این هنر نیز درهمین تنهایی است ... درهنرهای کهن نوآوری بی اساس نوعی بدعت مذموم تلقی وبا تردید مواجه می شد.از‌این‌رو‌بی سابقگی وابهام وبی‌معنایی‌اثر‌هنری‌برای‌آن‌امتیاز محسوب نمی شد، درفرهنگ شرقی و یونانی – رومی وقرون وسطای مسیحی وحدت ویگانگی اثراهمیت دارد،نه بداعت وتجدد ونوآیینی اثر.شرق هنرمند وهنر را برتر از طبیعت تلقی می کند،اما دریونان هنر چون معرفت الهی ابداع نقوش والحان ازلی وقدسی است،وبرتری آن امری الهی است نه انسانی .هنر وزیبایی هنری درعصرمدرن صرفا به گونه ای بازی تلقی می شود.
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
1829


بستن