کتاب معرفی کتاب

نمایش های ایرانی - جلد دوم

جلد دوم کتاب نمایش های ایرانی به تعزیه اختصاص داردکه صادق عاشورپور آن را تالیف کرده است.

تاریخ نشر: خرداد 1389

تعداد صفحات: 566

شابک: 9-913-506-964-978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 107,000 ریال

شمارگان: 2500

 

بخش اول کتاب به تعریف تعزیه و منشا پیدایش تعزیه می پردازد . فصل دوم نگاهی دارد به چند متون مکتوب به جا مانده از دوره پیش از اسلام درباره تعزیه . در بخش سوم به پیدایش تکیه و اجرا در تعزیه و پیدایش سکو و پیدایش لباس ومعنی آن درتعزیه می پردازد . در بخش چهارم کتاب به علمای شیعه و تعزیه و در بخش پنجم به این سوال پاسخ داده می شود که چرا زن در تعزیه حضور ندارد .بخش ششم به بازیگر تماشاگر ،تماشاگر بازیگر در تعزیه اختصاص دارد . بخش هشتم به تشبیه می پردازد و بخش نهم به تعزیه زنانه . بخش دهم کتاب به یاداشت هایی از ایرانیان درباره تعزیه ،افرادی چون زرین کوب ،ملک الشعرای بهار ومرتضی مطهری اختصاص دارد . بخش یازدهم به مصراع در تعزیه و بخش دوازدهم شامل چندمتن از تعزیه می باشد . دردو بخش پایانی کتاب به نماد ونشانه ها در تعزیه و تعزیه از نگاه سیاحان پرداخته می شود . گزیده متن: استاد شهید مرتضی مطهری (روحانی) «در قدیم موضوعی بود به نام شبیه‌خوانی (در تهران هم خیلی زیاد بوده است) که در واقع نوعی نمایش از حادثة کربلا بود. نمایش قضیة کربلا فی حد ذاته بدون شک اشکال ندارد؛ یعنی نمایش از آن جهت که نمایش است اشکالی ندارد. ولی ما می¬دیدیم و همه اطلاع دارند که خود مسئلة شبیه خوانی برای مردم هدف شده بود؛ دیگر هدف امام‌حسین و ارائة داستان کربلا و مجسم کردن آن حادثه مطرح نبود. هزاران چیز در شبیه‌خوانی داخل شده بود که آن را به هر چیزی شبیه می¬کرد غیر از حادثة کربلا و قضیة امام حسین؛ و چه خیانت‌ها و شهوت‌رانی‌ها و اکاذیب و حقه‌بازی‌ها در همین شبیه‌خوانی-ها می¬شد، که گاهی به طور قطع مرتکب امر حرام می‌شدند.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
1526


بستن