کتاب معرفی کتاب

نیروی رهایی بخش و منجی هنر د رعصر بی خانمانی تکنولوژی و ماهیت و حقیقت اثر هنری

کتاب« نیروی رهایی بخش ومنجی هنر در عصر بی خانمانی تکنولوژی وماهیت و حقیقت اثر هنری از نظر مارتین هیدگر» را دکتر محمد مدد پور تدوین کرده است . این کتاب از مجموعه کتاب های مطالعات کاربردی هنر است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی منتشر شده است.

تعداد صفحات: 52

شابک: 0-125-506-964

نوبت چاپ: اول 84

قیمت: ریال

شمارگان: 1100

کتاب« نیروی رهایی بخش ومنجی هنر در عصر بی خانمانی تکنولوژی وماهیت و حقیقت اثر هنری از نظر مارتین هیدگر» را دکتر محمد مدد پور تدوین کرده است . این کتاب از مجموعه کتاب های مطالعات کاربردی هنر است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی منتشر شده است. این کتاب از یک مقدمه و یک فصل تشکیل شده است .در این کتاب به مباحثی چون:تفکر دینی و فروپاشی هاله اثر هنری ،تفکر هیدگر و سکولاریزاسیون عصر تکنولوژی ،هنر مدرن و تصویر انتزاعی جهان ،بی جایگاهی هنر مدرن ،تذکر به ذات و ماهیت هنر مدرن ،بی خانمانی عصر تکنولوژِی،رهایی هنر از تصویر تکنیکی جهان ،شیئیت اثر هنری ،نسبت ماده و صورت هنری در نظر هیدگر و مباحثی از این قبیل پرداخته می شود . گزیده متن: خطر آن جاست که آدمی در غفلت تکنولوژیک فرو افتد و راه هرگونه انکشاف غیر تکنولوژیک را به روی خویش ببندد . در حالی که در ساحت تقدیر انکشاف ،آن جا جلوه ای از وجود را در می یابد،امکان این هست که در شرف فروافتادگی به مغاک گشتل ،انکشاف رهایی بخش سراغ او آید و از این جا از ماهیت تکنولوژِی و حجاب علم و هنر مدرن بگذرد.

افزودن به سبد خرید
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
1507


بستن