کتاب معرفی کتاب

روش تحقیق در هنر دینی

کتاب روش تحقیق در هنر دینی را دکتر محمد مدد پو ر تدوین کرده است . این کتاب از مجموعه کتاب های مطالعات کاربردی هنر است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی منتشر شده است.

تعداد صفحات: 23

شابک: 6-129-506-964

نوبت چاپ: اول 84

قیمت: ریال

شمارگان: 1100

کتاب روش تحقیق در هنر دینی را دکتر محمد مدد پو ر تدوین کرده است . این کتاب از مجموعه کتاب های مطالعات کاربردی هنر است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی منتشر شده است. کتاب روش تحقیق در هنر دینی را مدد پور در سه قسمت تدوین کرده است . در قسمت اول به مطالعات صوری تاریخی و تطبیقی میراث های تمدن های پیشین می پردازد . در قسمت دوم به مطالعات معنوی و عرفانی و اشراقی میراث گذشتگان پرداخته می شود . قسمت سوم که طولانی ترین قسمت کتاب نیز هست به روش مطالعه تاویلی و کوشش برای احیای هنر اسلامی اختصاص دارد . دراین بخش ابتدا به این سوال جواب داده می شودکه هنر اسلامی چیست ؟ سپس در ادامه به گذر از مدرنیته و نظرات وبر در این موضوع ، احیای هنر اسلامی پرداخته می شود . گزیده متن: تفکر در حقیقت رفتن از باطل به سوی حق است که انسان در اشیا و موجودات عالم حقیقت مطلق راببیند و این جز با کشف دراین عالم مدرنیته حاصل نمی شود .

افزودن به سبد خرید
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
1503


بستن