کتاب معرفی کتاب

سیر حکمت و هنر مسیحی عصر ایمان - جلد اول

مجموعه‌ای دو جلدی که به طرح تحولات کلیسای مسیحی در ادوار تاریخی براساس سه دوره پاگانیسم یونانی‌ رومی، تئیسم قرون وسطی و اومانیسم جدید پرداخته است. این مجلد به بررسی دوره‌های اول و دوم از این صورت‌های سه‌گانه تاریخی در دو بخش پرداخته است.

تاریخ نشر: شهریور 1389

تعداد صفحات: 454

قطع: رقعی

شابک: 4-757-471-964-978

نوبت چاپ: سوم

قیمت: 260,000 ریال

شمارگان: 2500

 

مجموعه دو جلدى «سیر حکمت و هنر مسیحى» به طرح‏ تحولات کلیساى مسیحى در ادوار تاریخى براساس سه دوره«پاگانیسم یونانى - رومى»، «تئیسم قرون وسطى» و دوره «اومانیسم‏ جدید» پرداخته است. مجلد حاضر، به بررسى دوره‏هاى اول و دوم از این صورتهاى سه‏گانه‏تاریخى، در دو بخش با عناوین: «دوره پاگانیسم (شرک):کاسمولوژیسم یونانى - رومى» و «دوره تئیسم (خدامدارى):تئولوژیسم مسیحى» اختصاص دارد. بخش اول در سه فصل با عناوین زیر تدوین شده است: «زمینه‏هاى‏ظهور و بسط ایمان مسیحى»، «پیدایى حکمت و الهیات مسیحى» و«پیدایى هنر و صنایع مستظرفه مسیحى؛ هنر مسیحى قبل از قرون‏وسطى: هنر صدر مسیحیت». «عصر ایمان و اقتدار کلیسایى»، «بسط حکمت و الهیات مسیحى:الهیات کاتولیک و اصالت مسائل آن جهانى در کلیساى قرون‏وسطى»، «رهبانیت و رجوع به زندگانى فقیرانه مسیح: تذکر فقر ذاتى‏بشر»، «هنر مسیحیت شرقى: بیزانس»، «هنر مسیحیت غربى: آغازقرون وسطاى هنرى»، «هنر رومانسک»، «هنر گوتیگ: پایان هنرقرون وسطاى مسیحى»، «هنر و زیبایى‏شناسى در تئولوژى توماس‏آکوئیناس» و «پایان قرون وسطى: جنگهاى صلیبى و دادگاه تفتیش ‏عقاید» عناوین فصول بخش دوم را دربرمى‏ گیرد.
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
140


بستن