کتاب معرفی کتاب

پارادیمهای زیبایی‌شناسی هنرهای معاصر

کتاب حاضر، پژوهشی است محققانه در رابطه به پارادیمهای زیباشناسی هنر معاصر که آن را دکتر محمد مددپور در 32 صفحه گرد آورده است...

تعداد صفحات: 32

شابک: 73 ـ 123 ـ 506 ـ 964

نوبت چاپ: اول:1384

قیمت: ریال

شمارگان: 1100

کتاب حاضر، پژوهشی است محققانه در رابطه به پارادیمهای زیباشناسی هنر معاصر که آن را دکتر محمد مددپور در 32 صفحه گرد آورده است. مددپور کتاب را با این پرسش آغاز کرده که آیا در باب هنر مدرن این امکان وجود دارد که در بادی امر آن را که در دنیایی متفاوت از دنیای شرق و با ارزشهایی متفاوت از عالم شرقی تکوین یافته است، نفی کرد و یا باید به دیدگاه اشراقی و عرفانی پنهان در ذات هنر مدرن با دید شیخ محمود شبستری نگریست که گفته است: «درون هر بتی جانی است پنهان/ به زیر کفر ایمانی است پنهان/ همیشه فکر در تسبیح حق است/ «وان من شی» گفت اینجا چه دق است» نویسنده برای شناخت بهتر هنرمندان راههای شناخت هنر غربی را پیشنهاد می‌کند و می‌نویسد: «شناخت هنر مدرن از دو طریق ممکن است: نخست از راه شهود و درک ذوقی، فارغ از هر گونه استدلال محض و عقلانی صرف، دیگر از راه تأمل نظری و فلسفی در میان اندیشه مؤسسین تئوری هنری. مددپور راه بهتری را معرفی می‌کند و آن راه نقد هنری روش زیبایی‌شناسی نظری است. نویسنده در ادامه به مراتب هنر غربی، مبانی اندیشه نظری و فلسفی هنر جدید اشاره می‌کند و این مقوله‌ها را در شناخت هنر مدرن غربی سودند می‌داند. در ادامه مبانی سوبژکتیو دکارتی هنر مدرن مانند خلاقیت ذهنی در برابر الهام نبوغ نفسانی در برابر منشائیت متعالی، سنت‌شکنی، بدعت و نوآوری، ابهام و زیبایی و زشتی معیار شناخت حسی فردی به بررسی گرفته می‌شود. با این ابزار زیبا‌شناختی هنر مدرن نویسنده می‌خواهد روش شناخت هنر مدرن را معرفی کند و چشم‌انداز جدیدی در شناخت هنر مدرن بگشاید. مددپور در پایان برای شناخت بهتر هنر مدرن می‌نویسد: اصولاً تفکر مدرن مانند تفکر دیگری اقتضاء می‌کند نحوة انکشاف و تجلی حقیقت در آن باشد؛ اما این انکشاف در نگاه مدرن هنری با استتار حقیقت شرقی همراه بوده و سخن هگل معطوف به این نکته است که هنر بزرگ به پایان رسیده است، ولی این که آیا هنر مدرن مرده است، خود نکتة دیگر است که نیاز به تأمل دارد ...

افزودن به سبد خرید
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
1038


بستن