ورود
مجتبی صادقی

زندگینامه مجتبی صادقی شاعر، نویسنده و روزنامه‎نگاری است که در به کارگیری قالب غزل برای بیان اندیشه و احساس با ذهن و زبان معاصر سعی می‎کند؛ موازین متانت و وقار شرقی و هنجارهای عرفی شعر عاشقانه فارسی را بر خلاف بسیاری از شعرهای عاشقانه شاعرهای جوان این روزگار رعایت نماید.

کتاب های نویسنده
از دوست داشتن در تمام جهان

مجتبی صادقی