ورود
رابرت استم

زندگینامه رابرت استم در سال 1977 در نیوجرسی متولد شد. او دکترای خود را در رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه برکلی گرفته است. رابرت استم استاد دانشگاه نیویورک است. او گسترده‎ای در زمینه ادبیات فرانسه، ادبیات تطبیقی، در مورد موضوعات فیلم، تاریخ فیلم و تئوری فیلم و غیره منتشر کرده است.

کتاب های نویسنده
نظریه فیلم

نویسنده: رابرت استم / به کوشش: احسان نوروزی