ورود
سید مجید امامی

زندگینامه به سال 1338 در اصفهان متولد شد. تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی سینما (گرایش تدوین) در دانشگاه هنر ادامه داده است. او همچنین دوره‌های فوق‌العاده تئاتر دانشکدة هنرهای زیبا و گویندگی فیلم صدا وسیما را نیز طی کرده است. اهم فعالیتهای او در زمینة نویسندگی و تدوین است، او همچنین دارای سابقة تدریس در مرکز اسلامی آموزش فیلم‌سازی و دانشکده هنر می‌باشد. شخصیت‌پردازی در سینما، درة شیر، در جست‌وجوی قهرمان، خار گل سرخ، شعله‌های خشم از جمله آثار اوست. 

کتاب های نویسنده