کتاب معرفی کتاب

خاطرات یک دیپلمات جلد اول

تدوین: محمد محسن مصحفی

خاطرات آقای جواد منصوری

تاریخ نشر: آذر 1395

تعداد صفحات: 562

قطع: رقعی

شابک: 9- 0326- 03- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 300,000 ریال

شمارگان: 2500

2455
2455