سرانه مطالعه شاخص توسعه و سواد

سرانه مطالعه شاخص توسعه و سواد

یکی از شاخصه ¬های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن مرز و بوم است. کشور تاریخی ما ایران اسلامی نیز از قدیم‌الایام تاکنون با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی، فرهنگی و کتابخانه های معتبر و علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی سرآمد دول و ملل دیگر بوده‌است اما در سال‌های اخیر با نوعی رخوت و بیگانگی با کتاب و مطالعه دست به ...

کتابسازی در ادبیات دفاع مقدس

کتابسازی در ادبیات دفاع مقدس

یکی از آسیب های حوزه آثار دفاع مقدس به موضوع کتابسازی در این عرضه بر می‌گردد که از زوایای گوناگون قابل توجه است. نویسندگان، ناشران و دست اندرکاران این حوزه درباره مسئله کتابسازی و نقش مخرب آن در تولید آثار خلاقه گفتنی های بسیاری را تا به حال گفته و نظرات مختلفی را در مناسبت های گوناگون بیان کرده اند....

عمری‌ست گفته‌ایم به عشق تو یا علی

عمری‌ست گفته‌ایم به عشق تو یا علی

سال 1388اولین مجموعه شعری محمود حبیبی کسبی با عنوان «من ‎شور» منتشر شد که توانست در چهارمین دوره جشنواره شعر فجر حائز رتبه اول شود. در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مجموعه شعری «عدم» از این شاعر سنت گرا منتشر شد که با استقبال مواجه شد. حبیبی کسبی در «عدم» شاعری پایبند و پاسدار اصول و ساختار تعریف شده‌ای است که چون میراثی از گذشتگان به او رسیده است. در باره دفتر تازه «عدم» با ...

نشر الکترونیک نیازمند برنامه‌ریزی و مسئله‌شناسی

نشر الکترونیک نیازمند برنامه‌ریزی و مسئله‌شناسی

با پیشرفت دانش ارتباطات و فراگیر شدن استفاده از فضای سایبر، امروزه شاهد بروز و ظهور پدیده‌های جدیدی هستیم که شاید تا ده سال پیش ناممکن به نظر می‌رسید. یکی از آن‌ها نشر و کتاب الکترونیک است که باعث شده تعریف جدیدی از کتاب در فضای مجازی ارائه شود. دربارة وضعیت فعلی نشر الکترونیک در ایران و رابطة آن با رسانه‌های جدید، از جمله شبکه‌های اجتماعی، با دکتر اسماعیل قدیمی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه‌ ...

قلم شکسته

قلم شکسته

معروف نشدن و حتی معرفی نشدن نویسندگان ایرانی در جامعه از مسائلی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در ضیافت‌ها و مهمانی‌های دولتی، نویسندگان و اهالی قلم گوشه‌نشین می‌شوند و بازیگران سینما و ستارگان توجه رسانه‌ها و دوربین‌های آنها را به خود جلب می‌کنند....

2433

مهری از نان ساجی

قیمت: 190,000 ریال

نمایش جزییات

2432

چارپاره

قیمت: 110,000 ریال

نمایش جزییات

2431

چه کسی قوی تر است؟

قیمت: 60,000 ریال

نمایش جزییات

2431

چه کسی قوی تر است؟

قیمت: 60,000 ریال

نمایش جزییات

2432

چارپاره

قیمت: 110,000 ریال

نمایش جزییات

2433

مهری از نان ساجی

قیمت: 190,000 ریال

نمایش جزییات

2430

همافر

قیمت: 170,000 ریال

نمایش جزییات

2431

چه کسی قوی تر است؟

قیمت: 60,000 ریال

نمایش جزییات

2432

چارپاره

قیمت: 110,000 ریال

نمایش جزییات

2431

چه کسی قوی تر است؟

قیمت: 60,000 ریال

نمایش جزییات

2432

چارپاره

قیمت: 110,000 ریال

نمایش جزییات

2433

مهری از نان ساجی

قیمت: 190,000 ریال

نمایش جزییات