کتاب، نیازمند معرفی و تبلیغات

کتاب، نیازمند معرفی و تبلیغات

دنیای کنونی دنیای تبلیغات است و برای اینکه اثر و محصولی دیده شود باید از طریق رسانه‌ها در معرض دید مخاطب باشد تا در انبوه تولیدات فرهنگی و اقتصادی به فراموشی سپرده‌ نشود. در حوزه معرفی آثار ادبی و هنری به جامعه نیز این قضیه صدق می‌کند و این آثار به طور مداوم از طریق رسانه‌های جمعی همچون تلویزیون، رادیو، روزنامه، فضای مجازی و سایر رسانه‌ها و معرفی آثار جوانان توسط هنرمندان و نویسندگان و ...

هنر جذب مخاطب و طراحی جلد کتاب

هنر جذب مخاطب و طراحی جلد کتاب

به تعبیر طراحان، جلد هر کتاب در حکم ویترین آن است و هر جلدی که جذاب‌تر و زیباتر باشد، مخاطبان بیشتری را به سمت خود جلب می‌کند. طراحی روی جلد کتاب، هنری است که هنرمند با خلق اثر، چشمان خواننده و مخاطب را جذب می کند و باعث می‌شود تا خواننده به سمت کتاب جذب شود....

نشر الکترونیک نیازمند برنامه‌ریزی و مسئله‌شناسی

نشر الکترونیک نیازمند برنامه‌ریزی و مسئله‌شناسی

با پیشرفت دانش ارتباطات و فراگیر شدن استفاده از فضای سایبر، امروزه شاهد بروز و ظهور پدیده‌های جدیدی هستیم که شاید تا ده سال پیش ناممکن به نظر می‌رسید. یکی از آن‌ها نشر و کتاب الکترونیک است که باعث شده تعریف جدیدی از کتاب در فضای مجازی ارائه شود. دربارة وضعیت فعلی نشر الکترونیک در ایران و رابطة آن با رسانه‌های جدید، از جمله شبکه‌های اجتماعی، با دکتر اسماعیل قدیمی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه‌ ...

ظرفیت شبکه‌های ‌اجتماعی در تغییر ذائقة کتابخوانی و کم‌کاری صداوسیما

ظرفیت شبکه‌های ‌اجتماعی در تغییر ذائقة کتابخوانی و کم‌کاری صداوسیما

با پیشرفت سریع و شگرف در عرصة ارتباطات و توسعة جامعة اطلاعاتی و تبدیل شدن دهکدة جهانی به بازار پیام، مفاهیم جدیدی وارد زندگی مردم‌ شده ‌است. ظهور فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی، که فضای تعاملی برای مردم ایجاد کرده ‌است، از یکه‌تازی رسانه‌های سنتی، مثل روزنامه‌ها و صداوسیما و حتی کتاب، کاسته ‌است و انتخاب‌های جدیدی برای عامه تعریف‌ کرده‌ است؛ که از جملة آن‌ها کتاب الکترونیک است. کتاب الکترونیک ...

قلم شکسته

قلم شکسته

معروف نشدن و حتی معرفی نشدن نویسندگان ایرانی در جامعه از مسائلی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در ضیافت‌ها و مهمانی‌های دولتی، نویسندگان و اهالی قلم گوشه‌نشین می‌شوند و بازیگران سینما و ستارگان توجه رسانه‌ها و دوربین‌های آنها را به خود جلب می‌کنند....

ثبات فرهنگی نیازمند دگرگونی نظام آموزشی کشور

ثبات فرهنگی نیازمند دگرگونی نظام آموزشی کشور

نظام آموزشی را نباید صرفا در مدرسه و دانشگاه خلاصه کرد. منظور از نظام آموزشی تمامی جنبه‌های ارایه دهنده آموزش و الگوساز برای جامعه است که به نحوی ترویج فرهنگ را بر عهده گرفته‌اند اما دارای ابتکارعمل نیستند....

2420

تا دستبوسی خدا

قیمت: 80,000 ریال

نمایش جزییات

2418

مفقود سوم

قیمت: 120,000 ریال

نمایش جزییات

2417

درباره تو

قیمت: 70,000 ریال

نمایش جزییات

2416

عدم

قیمت: 80,000 ریال

نمایش جزییات

2417

درباره تو

قیمت: 70,000 ریال

نمایش جزییات

2418

مفقود سوم

قیمت: 120,000 ریال

نمایش جزییات

2420

تا دستبوسی خدا

قیمت: 80,000 ریال

نمایش جزییات

2416

عدم

قیمت: 80,000 ریال

نمایش جزییات

2420

تا دستبوسی خدا

قیمت: 80,000 ریال

نمایش جزییات

2418

مفقود سوم

قیمت: 120,000 ریال

نمایش جزییات

2415

دستخط

قیمت: 70,000 ریال

نمایش جزییات

2416

عدم

قیمت: 80,000 ریال

نمایش جزییات

2416

عدم

قیمت: 80,000 ریال

نمایش جزییات

2418

مفقود سوم

قیمت: 120,000 ریال

نمایش جزییات

2420

تا دستبوسی خدا

قیمت: 80,000 ریال

نمایش جزییات

2417

درباره تو

قیمت: 70,000 ریال

نمایش جزییات